หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying
  วิศวกรรมไฟฟ้า  
        การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 (วันเสาร์-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ 

กำหนดการ 
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
เวลา 09.00-16.00 น.   บรรยาย
 ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Gas Insulated Substation  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์และตู้คอนโทรลบอร์ด     
 การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE     

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 09.00-16.00 น.  บรรยาย
 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง   
 การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร 
Relay Setting
 ระบบเคเบิลใต้ดิน    

เวลา 10.30 - 10.45 น.,  14.30 - 14.45 น.   พักดื่มชา – กาแฟ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                                                  
 
  14-15 กุมภาพันธ์ 2558  
  ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพฯ  
   
  100 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,800.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,800.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,800.00 บาท
บุคคลทั่วไป 2,800.00 บาท
 
   
  วสท.  
  คุณนพมาศ  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2015-01-05 15:04:19
ผู้ชม: 2,564
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th