หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 14
  วสท.  
  การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 14
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00-18.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากร   
คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด
                                 อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)
คุณสรัญยุ  บัญฑิตกุล     รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น.  ประกันภัยในสายตาของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย – ประเภทของ กรมธรรม์ประกันภัย
                      คุณลักษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย – ความเข้าใจเบื้องต้นที่ สำคัญยิ่งก่อนซื้อประกันภัย
                       การจัดการเกี่ยวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือของบริษัทผู้รับเหมา –  ข้อจำกัดกรมธรรม์รายปีของผู้รับเหมาลิฟต์ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยู่แล้ว
                      ทำไมผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม – แง่กฎหมายบางข้อที่ควรทราบ
                      ข้อจำกัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน – สิ่งที่ต้องเรียนรู้
                      บทบาทของผู้ออกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มีต่อกรมธรรม์
10.30-10.45 น. พักดื่มน้ำชา-กาแฟ
10.45-12.00 น.  บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering Consultant) กับผลกระทบต่อการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม)
                      วิธีซื้อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา
                      กรมธรรม์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยที่ดีมีข้อพิจารณา (Criteria) อย่างไร ?
                       สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาในแง่ของประกันภัย และการลด ความเสี่ยงของผู้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา
                      องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย
                      วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย – ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่มโครงการหรือค่อยๆ  ทยอยเพิ่มมูลค่า
                      คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works  Insurance)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.  คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works  Insurance)  (ต่อ)
                      ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยู่ที่ใด - สิ่งที่ท่านต้องใส่ใจ 
                      การมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้อความคุ้มครองประกันภัยเหมือนหรือต่าง กันอย่างไร?
                      กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นอันเดียวกันหรือไม่?
                      เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE) –  ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา?
15.15-15.30 น. พักดื่มน้ำชา-กาแฟ
15.30-16.15 น.  แนวความคิดที่ถูกต้องในการซื้อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
                       กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้นจากปัญหาที่ เกิดขึ้นกลับไปสู่ทฤษฎี
                      ปัญหา (ถ้ามี)
16.15-18.00 น.  วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
                      บริษัทประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
                      ความหมายและบทบาทของผู้สำรวจภัย (Surveyor) และผู้ประเมินความเสียหาย (Adjuster)
                      หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
                      ข้อกฎหมายที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
                      การระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
                      ถาม-ตอบ
                        
 
  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
  เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,500.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 3,000.00 บาท
 
  โทรสาร.0-2319-2710 / 0-2184-4597-8 E-mail : eit@eit.or.th, tidawan@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
  ธิดาวรรณ / ชฐาพร โทรศัพท์ 0-21844600-9  
  รายละเอียดและใบสมัคร ก่อสร้างเสี่ยงภัย 14-58.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-11 10:52:07
ผู้ชม: 1,753
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th