หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Strut and tie วันที่ 21-22 กพ.58
  วสท.  
  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลา ตลอดจนมาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ACI 318 ก็ได้มีการอนุญาตให้ใช้    วิธีใหม่ ในการออกแบบวิธี Strut and tie เป็นวิธีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมในบริเวณการรับแรงที่มีความซับซ้อน เช่น คานลึก คอร์เบล dapped beam ends คานลึกที่มีช่อง เปิด กำแพงรับแรงเฉือนที่มีช่องเปิดบริเวณการยึดปลายขององค์อาคารอัดแรง และ แท่นหัวเข็ม และอื่นๆ อีกมากมาย
การออกแบบด้วยวิธี Strut and tie นั้นเป็นการออกแบบที่นิยมมากในต่างประเทศ แต่วิศวกรไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการออกแบบด้วยวิธีนี้ หลักสูตรนี้จึงนำเสนอวิธีการออกแบบด้วย Strut and tie ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและทักษะการออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับวิศวกรไทยได้เป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นที่ภาคปฏิบัติเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาอบรมที่มีตัวอย่างที่ครอบคลุมการใช้งานจริงเป็นจำนวนมาก หลักสูตรการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวิศวกรโครงสร้าง

วิทยากรโดย   ศ.ดร.อมร พิมานมาศ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                               
 
  21-22 กุมภาพันธ์ 2558  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพฯ  
  วิศวกร ข้าราชการ บุคคลทั่วไป  
  60 คน  
 
สมาชิก วสท. 3,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 4,000.00 บาท
 
  ดาวโหลดใบสมัครและส่ง FAX หรือทาง e-mail  
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน  
  พจนีย์ เที่ยงไธสง  
  รายละเอียดและใบสมัคร แผ่นพับ_strut and tie 1.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-08 13:29:21
ผู้ชม: 2,152
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th