หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 6
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  โครงการอบรม การออกแบบหน้าตัดประกอบ (เลื่อนจาก 24 มค 58 เป็น 24 มีค. 58)
  วิศวกรรมโยธา  
  หลักการเหตุผล

    หน้าตัดประกอบ (composite section) หมายถึงหน้าตัดที่ประกอบขึ้นจากวัสดุหลายชนิด เช่น คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ หรือระหว่างคอนกรีตที่เทกันคนละเวลา เนื่องด้วยปัจจุบันมีการใช้งานหน้าตัดประกอบ (composite section) เพิ่มมากขึ้น แต่หนังสือที่เกี่ยวกับหน้าตัดประกอบยังมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมาก ดังนั้น คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตรการออกแบบหน้าตัดประกอบขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้การออกแบบหน้าตัดประกอบให้แก่สมาชิก วสท. และวิศวกรตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรโดย : ศ.ดร.อมร พิมานมาศ 
                   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                                                                                                                                                                                                
 
  24 มีนาคม 2558  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพฯ  
  วิศวกร ข้าราชการ บุคคลทั่วไป  
  60 คน  
 
สมาชิก วสท. 2,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,400.00 บาท
บุคคลทั่วไป 2,800.00 บาท
 
  ดาวโหลดใบสมัครและส่ง FAX หรือทาง e-mail  
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน  
  พจนีย์ เที่ยงไธสง  
  รายละเอียดและใบสมัคร แผ่นพับออกแบบหน้าตัดประกอบ.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-10-21 18:39:36
ผู้ชม: 3,347
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th