หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ประกาศสมาชิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
Untitled Document

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6

 

 

1.) บทที่ 1-สุธี

2.)บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า06-2553-สุธี

3.)บทที่ 3-1 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย-ประสิทธิ์

4.)บทที่ 3-2 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย-ประสิทธิ์

5.)บทที่ 3-3 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย-ประสิทธิ์

6.)บทที่ 4 การต่อลงดิน 15-06-2557-ขาวดำ

7.)บทที่ 5- rev1-ลือชัย

8.)บทที่ 6 rev1-ลือชัย

9.)บทที่ 7 บริเวณอัตราย 24-01-2557 -ขาวดำ-กิตติพงษ์

10.)บทที่ 7 บริเวณอัตราย-กิตติพงษ์-สี

11.)บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ-สุธี

12)บทที่ 9 อาคารชุดและอาคารสูง 24-01-2557-ขาวดำ

13.)บทที่ 9 อาคารชุดและอาคารสูง-กิตติพงษ์-สี

14.)บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 24-01-2557-ขาวดำ-กืตติพงษ์

15.)บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน-กิตติพงษ์-สี

16.)บทที่ 11 Chapter 11

17.)บทที่ 12 Chapter 12

18.)บทที่ 13 Chapter 13

19.)บทที่ 14 Chapter 14


 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2014-03-13/2014-11-20
ผู้ชม: 132,121
 

scg
HILTI
ค้นหา
ประกาศ วสท.
ประกาศสมาชิก
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
CPD ( Continuing Professional Development )
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th