หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ประกาศสมาชิก
  ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
Untitled Document

1. ผังโครงข่ายอุบัติเหตุอุบัติภัย
2. ดาวน์โหลดแบบสำรวจอาคารภายหลังแผ่นดินไหวเชียงราย5705
3. ข้อแนะนาสาหรับประชาชน "ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้สอย"
4. ดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจสอบอาคารจากแผ่นดินไหว จ.เชียงราย (17-18 พ.ค.57)
5. ข้อแนะนำสำหรับวิศวกรอาสาที่เข้าพื้นที่หลังวันที่ 17 พค 2557
6. วิธีซ่อมแซมความเสียหายของอาคารในตาแหน่งต่างๆ
7. แบบฟอร์มการตรวจสอบอาคารภายหลังแผ่นดินไหว
8. กิจกรรมในการลงพื้นที่ตรวจสอบแผ่นดินไหว

 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2013-11-22/2014-08-14
ผู้ชม: 4,625
 

scg
HILTI
ค้นหา
ประกาศ วสท.
ประกาศสมาชิก
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
CPD ( Continuing Professional Development )
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th