หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ประกาศสมาชิก
  ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
Untitled Document


ท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ สามารถส่งไปรษณีย์มาได้ที่

สาราณียกร วิศวกรรมสาร “ฉบับวิจัยและพัฒนา”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
หรือ

จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 อาคาร วสท. หรือ E-mail : ach_eit@eit.or.th
และสำเนา : CC E-mail : ach_0119@hotmail.com

คำแนะนำรูปแบบของบทความ Manuscript Preparation Guidelines Download
ใบสมัครสมาชิก วิศวกรรมสาร “ฉบับวิจัยและพัฒนา” Download

หมายเหตุ : กรุณาจัดเอกสารตามรูปแบบที่กำหนดให้ และในการจัดส่งทางไปรษณีย์ขอให้ท่านทำจดหมายนำ 1 ฉบับ
พร้อมบทความต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประเมินประมาณ 1-3 เดือน ทั้งนี้บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาประเมินให้ลงตีพิมพ์ได้
จะต้องสนับสนุนการจัดพิมพ์บทความละ 2,000 บาท โดยบทความมีความยาวไม่เกิน 6 หน้า หากมีความยาวเกิน 6 หน้า
จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหน้าละ 400 บาท (ทั้งนี้ความยาวทั้งหมดของบทความไม่ควรเกิน 8 หน้า)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง โทรศัพท์ 0-2319-2410-3 ต่อ 516

 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2010-09-21/2014-04-11
ผู้ชม: 20,882
 

scg
HILTI
ค้นหา
ประกาศ วสท.
ประกาศสมาชิก
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
CPD ( Continuing Professional Development )
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th