หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ประกาศสมาชิก
  ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามความร่วมมือจัดทำมาตรฐานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปี 2554 และจัดให้มีการเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนรีต ฉบับที่จะประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.xxxx-2556) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลและขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมก่อนประกาศใช้ต่อไป
ในการนี้ วสท. ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ใน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ร่างมาตรฐาน และใบสมัครเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ ตามลิ้งด้านล่างนี้
หรือติดต่อ eit_library@hotmail.com
 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2014-01-06/2014-01-06
ผู้ชม: 3,932
 

HILTI
ค้นหา
ประกาศ วสท.
ประกาศสมาชิก
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
CPD ( Continuing Professional Development )
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th