หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 6
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ประกาศสมาชิก
  แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
Untitled Document


ข้อความแถลงข่าว
เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จากเหตุการณ์ที่ลิฟต์โดยสารได้ร่วงตกลงยังพื้นล่างจากชั้นสูงของอาคารหลายแห่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย สร้างความประหวั่นพรั่นพรึง และความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ที่ต้องโดยสารลิฟต์ขึ้นลงอาคารโดยทั่วไป ซึ่งเป็นสัญญาณหรือข้อบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของระบบการบำรุงรักษา (Operate and Maintenance)การตรวจติดตามภายใน และระบบการตรวจติดตามภายนอก จึงทำให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้มีหน้าที่ของรัฐ ควรเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้ตามกฎหมายให้เกิดผลทางปฏิบัติมากขึ้น

นายประสงค์ ธาราไชย และนายเกชา ธีระโกเมน นายก และเลขาธิการ วสท. ตามลำดับ และนายสุพัตถ์ จารุศร นายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย ได้เสนอแนะต่อสาธารณชนดังนี้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ระบบลิฟต์ ข้อ 46 กำหนดไว้ว่า ลิฟต์ต้องมีระบบ และอุปกรณ์การทำงานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ และสุขภาพของผู้โดยสาร จำนวน 3 ข้อ จากทั้งหมด 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1 ต้องมีระบบการทำงานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดิน และประตูลิฟต์
ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
2 ต้องมีสัญญาณเตือน และลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด
3 ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เมื่อตัวลิฟต์มีความเร็ว เกินพิกัด

นอกจากนี้ในเรื่องการตรวจสอบระบบลิฟต์กฎกระทรวงฉบับข้างต้นยังได้ระบุไว้ดังนี้
ข้อ 48 การควบคุมการติดตั้ง และตรวจสอบระบบลิฟต์ต้องดำเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควาบคุม ตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกร
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 32ทวิ กำหนดให้เจ้าของอาคารจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคาร โดยเฉพาะระบบลิฟต์ ซึ่งต้องครอบคลุม ดังนี้

1 การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบลิฟต์
2 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์
3 ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบ มีใบรับรองการตรวจสอบและการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา การตรวจสอบอาคารเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้โดยสารลิฟต์มีความมั่นใจในความปลอดภัยของตนเองยิ่งขึ้น ปัญหาการใช้ลิฟต์ผิดประเภทก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ลิฟต์สำหรับเตียงคนไข้ไปใช้เป็นลิฟต์โดยสาร หรือบริการ ซึ่งอาจมีน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด นอกจากนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำ มาตรฐานระบบลิฟต์ โดยความร่วมมือจาก ผู้ผลิตลิฟต์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณะชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา


วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2010-08-02/2010-10-21
ผู้ชม: 18,563
 

scg
HILTI
ค้นหา
ประกาศ วสท.
ประกาศสมาชิก
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานอาคารคอนกรีต เล่ม 7 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาอาคารคอนกรีต
ประกาศด่วนโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน
แถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ (ทำไมลิฟต์ถึงตก)”
สรุปผล การเสวนาเรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคาร
ประกาศ! เนื่องจากมีการนำ โลโก้ วสท. ไปแอบอ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
CPD ( Continuing Professional Development )
ขอเชิญส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท.
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 6
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th