หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  ติดต่อ ที่ทำการ วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ตั้งอยู่เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710-1
http://www.eit.or.th e-mail: eit@eit.or.th

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ได้ที่นี่

<<หมายเลขโทรศัพท์ภายใน>>
 • สำนักงานเลขาธิการ
  เบอร์ 512
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  เบอร์ 530 (ทะเบียน)
  เบอร์ 531,528 (บัญชี การเงิน)
 • ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
  เบอร์ 515-518
 • ฝ่ายวิชาการ
  เบอร์ 524,527,511,509,510, 508
 • ฝ่ายโครงการ
  เบอร์ 520-521
 • ฝ่ายมาตรฐาน
  เบอร์ 503,505
 • ฝ่ายอาคาร/สถานที่
  เบอร์ 500,507
 

 
ประกาศโดย: /eit
วันที่: 2007-05-29/2011-06-07
ผู้ชม: 72,928
 

HILTI
scg
ค้นหา
เกี่ยวกับ วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
สมัครสมาชิก วสท
ประวัติศาสตร์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
วสท.คืออะไร
ข้อบังคับของ วสท.
เกี่ยวกับสมาชิก วสท.
ติดต่อ ที่ทำการ วสท.
คำปฏิญญาวิศวกร
วสท. ผู้ก่อกำเนิด สภาวิศวกร
รวมพลังสู่ความก้าวไกล
มาร์ช วสท.
เพลง
ข้อบังคับ วสท.ฉบับแก้ไข วันที่ 24 เมษายน 2550
ข้อบังคับ (วสท.) ฉบับแก้ไข วันที่ 19 เมษายน 2556
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th