หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 6
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]
 หยิบใส่ตะกร้าแล้ว 0เล่ม
จำนวนหนังสือ 7 เล่ม
  ชื่อหนังสือ หมวด ราคาสมาชิก ราคาปกติ
1 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล ประสบการณ์ 105.00บาท 140.00 บาท
2 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า ประสบการณ์ 120.00บาท 160.00 บาท
3 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล ประสบการณ์ 85.00บาท 110.00 บาท
4 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย ประสบการณ์ 90.00บาท 120.00 บาท
5 ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ การจัดการ การบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง ประสบการณ์ 120.00บาท 160.00 บาท
6 ประสบการณ์การแก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร ประสบการณ์ 315.00บาท 420.00 บาท
7 ประสบการณ์งานช่าง ประสบการณ์ 150.00บาท 200.00 บาท
 
ใบรายการหนังสือ/รายการหนังสือทั้งหมด  
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th